Vigyana

Shiatsubehandling

I shiatsu som betyder fingertryck arbetar vi med samma meridiansystem som i akupunkturen.

Det som kanske framför allt skiljer shiatsu, och många av de traditionella österländska behandlingsmetoderna, från skolmedicinen är begreppet ”Ki” (eller ”Chi”, som man säger i Kina). Ki kan översättas med "liv" eller "livsenergi". Det är, väldigt förenklat, det som skiljer en död människa ifrån en levande.  Hara är vårt kraftcentra och det är därifrån som vi ger shiatsu. I Japan säger man också att om hara är starkt så har vi en större chans att bli friska om vi blivit sjuka.

Shiatsu kan man få för allmänt välbefinnande, sjukdomsförebyggande, eller för att behandla vissa specifika tillstånd – kroniskt eller akut ryggont, migrän, stress, högt blodtryck, astma, allergi, depression, kroniskt trötthetssyndrom, utbrändhet, yrsel,magsår, reumatism, etc. Man kan se det som obalanser som är det vi arbetar med för att skapa balans igen genom att trycka på de punkter som är kopplade till den/de meridianer som är orsaken till sjukdomen. 

Det är alltid att rekommendera att man först uppsöker en läkare för diagnos innan man väljer att behandla en allvarlig åkomma med shiatsu.

Sjukdom är en form av obalans eller blockering och shiatsubehandlingen syftar  till att aktivera de självläkande krafter som finns hos varje levande varelse. När dessa verkar strävar kropp och psyke efter att läka sig själv. I shiatsu stimulerar vi dessa framförallt genom att trycka och sträcka meridianerna och deras akupunkturpunkter. Vi löser också upp blockeringar i muskler, leder, senor och ligament. Vi stimulerar cirkulationen av vätskor i kroppen.

Shiatsu ges med mjuka kläder på hos dig som klient och du kan få det på golvet på en madrass eller på en bänk beroende på terapeut. Terapeuten arbetar långsamt igenom kroppen med tryckningar, sträckningar och rotationer. Ibland stannar rörelsen upp och den som behandlar håller ett eller två områden alldeles stilla och väntar på att spänningarna släpper och meridianerna balanseras.Ofta behandlas både fram och baksida och ibland används även sidoläge.

Man upplever ofta en djup avslappning, ett stort lugn och en behaglig känsla av att bli omhändertagen på ett respektfullt sätt. En slags helhetsupplevelse som vi kan likna vid att vara på en plats i naturen där vi känner oss fullständigt trygga och harmoniska. Metoden i sig är stressreducerande då trycket på akupunkturpunkterna utlöser endorfiner som är våra vällusthormoner. 

Ibland kan dock fysiska eller psykiska blockeringar göra sig påminda efter behandlingen för att medvetandegöras innan de kan läka ut. Då kan man få en så kallad utrensning och tillfälligt uppleva att symtomen försämras. För att sedan försvinna.

Efter behandlingen kan man bli riktigt avslappnad och till och med väldigt trött. Då är det bra att inte planera in någon annan aktivitet efteråt.

60 min 650 kr