Moderjordkraft

Isis healing steg 1 kurs

Isis healing är en healing som jag kanaliserat utifrån cellminnen från Egypten och mina tidigare liv som prästinna där. Det har resulterat i en tvåstegsutbildning i Isis healing där vi arbetar med prästinnans kall och visdom . Genom kvinnan kan det nya födas och det hade man kunskaper om i det gamla Egypten. Man hyllade därför prästinnan och hon hade utrymme att i sina ritualer och ceremonier skapa starka energier som gagnade både personer och landet. 

Förutom pyramiderna i Egypten fanns templen där gudinnorna bodde och verkade. I de olika rummen skedde olika saker som barnafödande, healing och även fester. 

I den här kursen  kommer vi arbeta med meditaioner, riter och ceremonier som man gjorde i högkulturen Egyptens prästinnetempel med en hyllning till det heligt feminina, månens kraft och kraften i att ha både den manliga och kvinnliga delen på plats. 

Innehåll:

Kunskap om  Isis  - magins mästarinna, Egyptisk magi med heliga mantran, rökelser, amuletter, öppna samt arbeta I  helande rum, tolvchakrasystemet, Egyptiska mytologin och olika tempel samt initiering 

ITider på plats 10-16 två dagar

Tider på distans bokar vi online 2 tillfällen för lektion samt handledning efteråt Du har tillgång till kursmaterial på google classroom och handledning sker via meet. 

Kostnad 2800 kr 

Isis healing steg 2 kurs

I den här kursen kommer vi fördjupa våra kunskaper och frekvenser för den Egyptiska mysterieskolan om uppstigna mästare, mästarinnor och faraoner och prästinnor. Vi kommer att arbeta fördjupat med egna frön , vårt 12 chakrasystem samt kanaler för kontakt med vårt ursprung, Här öppnar vi kanaler inom oss för visdom och cellminnen från Egypten och upplöser tidigare liv som inte gagnar vår utveckling , vi arbetar fördjupat med skapalsemyten, eld och vatten , egyptiska årstiderna , ceremonier och ritualer för fruktbarhet och förjupning samt får initiering

Tider på plats 10-16 två dagar

Tider på distans bokar vi online 2 tillfällen för lektion samt handledning efteråt Du har tillgång till kursmaterial på google classroom och handledning sker via meet. 

Kostnad 2800 kr