Schamansk healingsession 1 1/2 timme 

 En schamansk healingsession jobbar på grundorsaken till ett område som du upplever som obalans i tillvaron. Vi kommer fram till vad du vill arbeta med genom att bestämma ett syfte med healingen. 

I en helande session kan man plocka undan de hinder som finns i vägen för att man med lätthet ska kunna göra det man är här för samt återfå den kraft som ev är förlorad. Många människor har skrivit kontrakt med universum som behöver upplösas för att det ska fungera i livet. Man har någon gång i något liv valt att inte gå in i en kraft igen som den gången inte gick bra. Det har fyllt sin funktion som försvar under en lång tid men det rämnar nu när själen börjar pocka på att få göra det den är här för.

 Jag får ofta övningar och råd från andevärlden som du kan jobba vidare med på egen hand efter en session. Före en session kan det vara bra att titta på sina drömmar och gärna måla förutsättningslöst då vi i både drömmar och kreativitet arbetar från det undermedvetna. Själen vet men det tar ibland ett långt tag och ibland blir det aldrig så att vi förstår med vårt intellekt men universum har en plan för dig, alltid!

 Vi kan ha trauman och sår både från det här livet, tidigare liv eller som cellminnen från våra förmödrar och förfäder. När vi släpper dessa cellminnen kan vi skapa en ny DNA struktur som kopplar oss till vårt livsuppdrag. VI kan ha trauman från det här livet och tidigare liv både på jorden och från andra planetsystem som när de aktiveras får oss att känna en tomhet eller andra mer kraftfulla symtom i kroppen. När vi återfår vårt ursprungliga system eller om man vill kalla det arketyp från dessa trauman och sår blir vi hela. Det kan vara stora själsaspekter från andra dimesnioner och andra stjärnsystem som öppnas för helande. 

Efter en session fortsätter helandet mot det syfte du valt. Man kan uppleva många starka känslor, ett inre lugn, sova bättre, synkrona händelser runt omkring en m m.

 En del personer kan känna ett behov av att bearbeta det som händer i samtal. Jag rekommenderar då att man bokar vägledning där man får möjlighet att få nya verktyg allteftersom.

Sessionen går till så att jag kallar in mina andehjälpare, heliga berg och heliga platser, kraftdjur, träd och växthjälpare och öppnar ett sacred space där jag har tillgång till alla mina guider.

Vi pratar på telefon om det är distans för att utröna syftet med healingen. I det samtalet kommer jag att fråga saker för att påbörja uppvaknandet av cellminnen i kroppen som hör ihop med det problemområde som är grundorsaken till den obalans du upplever. Efter det lägger vi på telefonen och jag kommer arbeta med chakrasystemet och läsa av i vilket/vilka chakran det sitter blockeringar och använda kristallen för att göra ev utdrag av energiformer som vaknat till liv. Jag använder sen skallran för att tillsammans med mina andehjälpare skallra igenom kroppen för att hitta energisystem, präglingar mm som sitter i kroppen vilket kan härröra från tidigare liv och trauman i det här livet eller ett tidigare liv på jorden eller mellan tider mellan själsliga nedstigningar. Det kan också vara energier som är inplanterade från andra civilisationer. Jag kommer sen att gå in i trumresans energi och samtala med mina andehjälpare och vi kan där hämta själsdelar, skriva om själsliga kontrakt och upplösa förbannelser och mörka krafters intrång i systemet samt arbeta med mina gudinnor Isis, Hathor och Sekhmet som jobbar på den nedre triangeln och med beskydd samt andra gudinnor från den nordiska och samiska traditionen samt andra gudinnor från mer avlägsna stjärnsystem som är här för att assistera oss. Jag avslutar med trumman som får stabilisera det helande som skett i en trumsession.

Jag kommer sen skriva ner det jag får till mig och skicka ett mail med beskrivning avhealingsessionen och ev hemläxor med förslag på vad man kan fortsätta jobba medför att hålla sin balans i tillvaron. Efter en vecka gör jag uppföljning på distans. 

 

Healingsession 1 1/2 - 2 timmar  1500 kr som faktureras via frilans finans

Djur kostar 750 kr