Coachande samtal 

Vill du komma vidare i livet och få hjälp att hitta struktur, mening eller få mer insikter i vad det är som hindrar dig att komma vidare? Livet består av en naturlig berg och dalbana där vi i vissa perioder hamnar djupare ner i dalen och inte ser hur vi ska komma upp på banan igen. I det samhälle vi lever skapar ofta stress och prestation en barriär för att kunna lyssna på själen. Vi har också rädslor som ligger på ett djupare plan som vi inte når i ett vanligt intellektuellt samtal som du kan nå i ett coachande samtal där vägledningskort och andehjälpare är med i sessionen.

Vi tittar på livet utifrån olika delar och fokuserar på vilka delar som behöver belysas och förändras. Det kan vara jobb, relationer, boende, ekonomi, det fysiska och psykiska måendet eller den andliga delen som känns som mindre fungerande i livet.  

Mellan schamanska healingsessioner kan det finnas behov att titta på känslor och behov som kommit upp och då är ett coachande samtal en bra hjälp. 

30 min via meet länk eller telefon 650 kr