SCHAMAN - fördjupningskurser

Fördjupningskurserna i schamanska metoder läses på distans under 3 månader med onlinelektioner vid 3 tillfällen. Du har tillgång till kursmaterial via google classroom

Tidigare liv och karman

Förkunskaper: Schamanutbildning steg 1-3 enligt den Core schamanska metoden eller motsvarande utbildning

- Karman

- Förfäderskarman

- Tidigare liv och upplösande av dessa

- Karmarådet

- Andehjälpare för karma

Kostnad 3850 kr inkl kursmaterial samt ljudfiler och kursida via google classroom 

 

Schamanism och naturandar 

Förkunskaper: Grundutbildning i Schamanism i den Core schamanska metoden         

eller motsvarande utbildning  

Resor i mellanvärlden                                                          

- Arbeta med Portaler och naturväsen                                      

Växtriket och förädling av växter till tinkturer, teer

- Använda växternas helandekrafter i behandlingar 

- Pendel och scheman för växter 

- Bergsandar och dess kraft och användning i healingbehandlingar

- Vattenandar och dess extraktionsförmåga 

- Stenrikets andehjälpare 

 Kostnad 3850 kr inkl kursmaterial  och kursida via google classroom