Maria Magdalena

Det finns mycket skrivet om denna mytomspunna kvinna. Vad som är sanningen får vi bara känna efter i våra hjärtan. Det som ganska tydligt påvisats är att Maria Magdalena levde tillsammans med Jesus som var hennes tvillingsjäl och att de fick barn tillsammans. Hon var en hårt arbetande ung kvinna i byn Magdala dit det kom en ung man som hette Jesus. De blev ett par som vandrade tillsammans, mediterade och berättade till folket det han fått till sig. Maria Magdalena följde honom på hans väg och tillsammans gjorde de mycket healing på människor

Hon ska föra oss tillbaka till den rena andlighet som existerade under Atlantis gyllene år. Maria Magdalena kan hjälpa dig att vandra i labyrinten. Den symboliserar individens vandring inåt, till din essentiella kärna, till din djupaste existens. Labyrintens väg handlar om att möta och övervinna sina rädslor, att välja utifrån förlåtelse och medkänsla och att hitta kärlekens vägar och språk. Maria Magdalena hjälper dig också att hitta livsbalansen. Hon stärker den gudomligt feminina kraften på jorden både inom kvinnor och inom män. Det handlar inte om att det feminina ska ta över utan att det ska balansera upp de dominerande maskulina förhållningssätten i världen. För äkta andlighet, medkänsla, omsorg, kärlek och förståelse för vår gemensamma existens på denna jord.

Hon är också en stor healingmästare som vill inspirera dig till att manifestera villkorslös kärlek och att transformera negativa blockeringar. Hennes inkarnation som Jesus hustru och mor till hans barn är numera välkänd och livligt diskuterad. Nya upptäckter stödjer den uppfattningen att hon hade en särställning bland Jesus lärjungar. Hon hade ansvaret för att sprida den rena Kristusenergin efter korsfästelsen vilket blev hennes stora livsgärning. Innan sin inkarnation som Maria Magdalena berättas att hon levde som prästinna i Atlantis och senare även i Egypten. Några av symbolerna som är förknippade med henne är den vita/franska liljan, den röda rosen, vakttornet/ett högt torn, graalen/bägaren, lejon (står även för Kristus och blodslinjen) enhörningar och Tempelriddare.

Maria Magdalena är en kärlekens och visdomens profetissa och med sin mångfasetterade personlighet väcker hon motstridiga och starka känslor. Hon omtalas både som den heliga bruden och den besudlade skökan. Maria Magdalena är den första aposteln som fick sin heliga mission direkt förmedlad av den uppståndne Kristus och i Pistis Sophia säger han följdriktigt:

" Du vars hjärta är riktat upp mot himmelriket mer än alla dina bröder". Samtidigt är hon marginaliserad och ibland också förnedrad i kyrkans doktrin. I Dundret – det perfekta medvetandet hör vi henne tala: För jag är den första och den sista. Jag är den ärade och den försmådda. Jag är horan och den heliga. Jag är hustrun och oskulden. Jag är modern och dottern...

Maria Magdalena har dock I den uråldriga mysterierit som nedstigningen i underjorden utgör som jag beskrev I stycket om Venus, och med det tillhörande mötet med de sju demonerna, den manliga gudsaspekten/ Jesus som medhjälpare vid sin sida. Jesus kärlek till henne och till Sofia och till kvinnan i dåtidens Palestina gör honom till en föregångare till hjärtats riddare i graalsmystiken som besegrar bödels- och förövaraspekten som kommit att belasta det evigt maskulina. När riddaren/animusaspekten omvandlar sin demonsida och transformerar vredeselden till en kärlekseld blir han istället en försvarare av det evigt feminina och helgar den jordiska kvinnan som gudinnans inkarnation. Han fullbordar sin roll som den heliga brudgummen. Det är denna visdom som Arthurmystiken och traditionen kring den heliga graalen berättar om.

Hieros Gamos

Maria Magdalena omnämns knappast i bibelberättelserna om Jesu verksamhet, men man kan anta att hon hade en avgörande betydelse i hans livsgärning med tanke på den framstående roll hon hade vid de stora händelserna vid slutet av Jesus liv. Man behöver inte ha allt för livlig fantasi för att i henne se en forntida gudinna klädd i kristen tappning. Gnostiker och katarer såg Maria Magdalena som Jesu följeslagare och den största aposteln av dem alla. Tidiga kristna omtalade henne som Kristus brud och hon har rollen av gudinna och motpart till den manliga gudsaspekten på jorden. Maria Magdalena är gudinnan Sofia inkarnerad och reintegrerad och hon intar rollen som Jesus feminina Kristusflamma som gör att gnosticismen helhetliga pleroma kan upplevas på jorden. Tillsammans firar de hieros gamos - guden och gudinnans förening, som också utgör ett av de gnostiska sakramenten och som döljer sig bakom det så kallade brudkammar- mysteriet.

Maria Magdalena visar på mänsklighetens utveckling från fallet från den ursprungligt gudomliga helheten, till dualismen och de demoniska begränsningarna som ett jordeliv innebär. Därefter frigör hon sig från rädslans begränsande demoner med hjälp av kärlekens kraft och med Jesus vid sin sida firar hon ett alkemiskt bröllop. Hon blir hel, d v s både gudinna och människa eller det som omtalas som den universella människodottern.

Maria Magdalena flydde efter Jesus död och kom till lite olika platser. Det sägs att hon landade I Frankrike och hade en helig grotta I St Baume där hon bodde och verkade i 30 år. Bergsmassivet som döpts efter Maria Magdalenas balsam ligger nära St Maxim där hennes grav finns att beskådas än idag I kyrkans krypta.

Skapa din hemsida gratis!