Schamanism och gudinnetro

Jag har min grundutbildning inom den Coreschamanska traditionen som har företrätts av Michael Harner. I den metoden har man framförallt trumresan som metod för schamanen att försätta sig i trans och få kontakt med andevärlden där förfärder, kraftdjur och avlidna schamaner finns i livet efter det här. För mig är schamanism liktydigt med det urbefolken beskriver, en nära kontakt med sig själv, naturen och ett sätt att leva i samklang med allt levande.

Inom alla urbefolkningsgrupper fanns historiskt sett en schaman eller om man så vill medicinkvinna som var den personen som lättast fick kontakt med andevärlden eller i vissa fall gick det i arv vem som skulle ha den rollen. Det uppkom alltså ur jägarsamhällets behov men finns fortfarande aktivt kvar inom vissa urfolk såsom samerna, aborginerna, vissa indianstammar mm. Schamanen är och var den person man gick till istället för läkaren när man var sjuk och kyrkan när man hade någon form av andlig nöd. Medicinmannen eller medicinkvinnan som man säger i vissa traditioner hade alltså en övergripande roll att arbeta med hela stammen med sjukdomar och ceremonier för att de skulle få ha det bra och vara i balans med gudarna och moder jord.

Man hade en animistisk syn på tillvaron där allt ses som levande. Det är ett av de kriterier som finns kvar även idag inom den schamanska traditionen. Schamanism som är mer ett sätt att leva för mig där nyckelorden är balans och harmoni inom sig och utanför sig med allt levande är för mig alltså inte en religion, vilket de flesta vetenskapliga texter också beskriver.

Det finns historiska beskrivningar av matriarkala system där det feminina hade kraften och styrde samhället. I den synen ser man moder jord som ett levande väsen som har samma status som människan. Man hyllar henne genom riter och följer månens cykler. Månen är vatten, känslor feminint och tillhörde på många sätt det matriarkala systemet. I den synen kan man inte utarma jorden, det kom senare när vi gick över till ett patriarkalt system i samhället där balans och harmoni byttes ut mot expansion och utveckling och man började tappa sin känsla för moderjord och en utarmning av hennes resurser startade.

I det matriarkala systemet finns en gudinnetro istället för gudstro. Gudinnorna representerade olika delar och var viktiga i det matriarkala systemet. Man hade kraftplatser som hyllades som gav änne mer kraft. När det patriarkala skiftet kom satte man upp tempel och kyrkor som hyllade gudarna på dessa platser och utnyttjade och tryckte undan den feminina kraften som skapats med syfte av balans.

I schamanismen ser man att människan har ett kraftdjur när hon föds. Om du har ditt kraftdjur på plats håller du dig frisk då det fyller upp auran med sin energi. Vid olika typer av trauman fysiska och psykiska tappar du ofta ditt kraftdjur. Vid en schamansk healing behöver schamanen då åter hämta den på plats igen. Man ser också att man kan tappa delar av själen vid dessa trauman. Det blir för känslomässigt svårt att vara kvar i kroppen vid ex psykiska trauman vilket gör att en själsdel försvinner. Den kan schamanen i en trumresa hämta tillbaka för att du ska bli hel igen. Där själsdelen har släppt öppnas ett hålrum i auran där skräp kan komma in. I en schamansk healing gör schamanen extraktion med skallran och kristaller för att plocka bort detta som är grundorsaken till sjukdom i den schamanska synen på tillvaron. 

Skapa din hemsida gratis!