Sacred Art

Sacred art kan vara allt ifrån att studera naturen för att återge den till mandalamålning och att få kontakt med gudinnor som ger ut av sin energi i måleriet. Det är ett förhållningssätt till både konsten och tillvaron där vi bejakar oss själva som kreativa individer i samklang med naturen och moderjord, 

Jag målar akryl, akvarell, gör torrnålstryck och handbygger lera med förkärlek för gudinnans uttryck och form  ceremoniellt med naturen och det feminina uttrycket som bas. 

Kreativt skapande tillhör människans ursprung och vår rättighet som levande varelser. När barnen föds finns kreativiteten levande som ett eget organ. Genom att få bli bemött och bejakad i sitt sätt att uttrycka den växer det och skapar faktiskt t om hjärnceller som är bra att ha sen för intellektet. Jag har 30 års erfarenhet av att arbeta kreativt med grupper och har sett skapandets magiska kraft som läker och helar och skapar sammanhang samt öppnar dörrar för samverkan. Det ger en inre ro att få uttrycka sig utan bedömning utan hitta sitt sätt att använda färgerna med glädje och kreativitet.

Som konstnär och schaman har jag utforskat de helande krafterna inom konst. När jag växte upp och senare som vuxen hade jag ingen aning om konstens kraft, jag älskade bara att skapa i olika former. När tiden har gått och jag började med Vedic arten så såg jag att konsten blev en dörröppning för att läka och väcka medvetandet. I den schamanska vägen började jag se hur schamaniska kulturer hela tiden har förstått den djupt helande kraften i konsten och dess förmåga att uttrycka själens visdom samt ge läkning till sinnet, kroppen och ande. Jag har själv under en lång period målat abstrakta tavlor med cirklar i olika formationer och fick då en aha upplevelse av en kursdeltagare som byggde sin trumma hos mig när hon tittade på mina målningar och sa att det såg ut som Aborginernas målningar. De målade celler och stigar på ett liknande sätt.

Ljusvågor och frekvenser expanderas genom pigmentet på duken vilket gör det mycket mer än en tvådimensionell målning. Jag släppte under en tid Vedic arten som jag var lärare i för att ägna mig åt att hitta min passion som inte hade något namn. Jag använde vissa tekniker och var delaktig i grupper där vi arbetade med gudinnorna under en pilgrimstid ex Maria Magdalena under 21 dagar och sen Svarta Madonnan 33 dagar. Med Svarta madonnan använde jag även örter och gjorde ett elixir till henne som fick vara med under dessa 33 dagar boende i mitt utealtare. Målningarna blev väldigt levande med egna symboler som kom fram i meditationerna. Jag la i en sten från Renne le Chatau i vattnet när jag målade Maria Magdalena för att förstärka vibrationerna. Det blev som en lång pilgrimsresa att göra dessa målningar då jag kände att dörrar till och en portal skapades till dessa gudinnor. De blev levandegjorda med sina frekvenser på duken.

En schaman har ofta många olika roller i sitt samhälle, en medicinkvinna, healare och många andra olika delar. Schamanen är också konstnär, musiker och historeberättare. Schamaner är ofta mycket kreativa. De kan ändra verkligheten, ändra mönster i tillvaron för att skapa harmoni och balans. De dansar mellan världarna på många sätt för att ge helande, vision , vägledning och återställa helheten.


När du skapar helig schamansk konst är det möjligt att nå bortom tid och rum. Man aktiverar kvantfältet som finns bortom den linjära verkligheten. Du uttrycker det här på ett schamanskt sätt genom målande, musik, skrivande. Genom att dela med dig av din konst kan du aktivera själsminnen och återställa homeostas hos både dig själv och andra. Det expanderar medvetandet när det genomförs som ett rituellt verktyg för det gudomliga/gudinnliga uttrycket. Det öppnar portar till andra världar som du med ditt medvetna medvetande inte skulle nå.

På sunderby folkhögskola finns en pedagogik som ger konstnären möjlighet att göra sina egna upptäckter utifrån sin egen nyfikenhet och kraft. Man får inga färdiga svar utan får experimentera själv. Man blir inte bedömd utifrån rätt eller fel utan får göra sin personliga resa i konsten. Jag tror på den ideen. Vi måste utgår från vår glädje att utforska och då kommer allt i sin rätta tid. Vedic art har samma förhållningssätt till målandet. Ingen lärare säger åt dig hur du ska göra men du får gärna handledning där du får spegla din bild och prata om den.

Jung, psykoanalytiker , har sett att våra inre bilder kan visa hur vi mår och vara helande för oss. Det finns symboler som tillhör det kollektiva som återkommer för oss människor som en kraft att använda som kan framträda i våra målningar. De här kan vi använda för att nå vårt undermedvetna och själens önskan om att manifestera sig.

Jag har workshops i Sacred Art metoden för Livets träd, olika gudinnor tex Maria Magdalena, Kraftdjur, bygga med lera skulpturer och ceremoniella bruksföremål  mm Skapa din hemsida gratis!