Schamansk healing

Schamansk healingsession

Du bokar en session via mail. Jag finns på plats i Hälsokrafts lokaler i Boden från februari 2024. Ofta kan du uppleva en lättnad och beskydd när du bokat tiden för din session då andevärlden börjar jobba på en gång.

I en session är det framförallt dessa delar som arbetas med

– Kraftåterhämtning
– Själsåtervinning
– Extraktion av energiformer
– Regression och upplösande av tidigare liv
– Omskrivning av kontrakt med universum som försvårar/förhindrar att ett bra liv kan levas – Rensning av förmödra/förfäder ledet

Vi befinner oss i en tid som är turbulent och där många karman och sår från barndom och tidigare liv väcks till liv. Vi ska släppa våra farmödrars kamp i den tre dimensionella världen och gå in i den femte dimissionens energier där vi har full kontakt med det kristallina nätet med silver energin från jordens mitt och guldfrekvensen som kommer uppifrån. I det står vi i vår egen mittpelare och blir svåra att rubbas. Vi har då möjlighet att få göra vårt livs syfte i den här inkarnationen.

Vi kan ha trauman och sår både från det här livet, tidigare liv eller som cellminnen från vår förmödrar och förfäder. När vi släpper dessa cellminnen kan vi skapa en ny DNA struktur som kopplar oss till vårt livsuppdrag. VI kan ha trauman från det här livet och tidigare liv både på jorden och från andra planetsystem som när de aktiveras får oss att känna en tomhet. När vi återfår vårt ursprungliga system eller om man vill kalla det arketyp från dessa trauman och sår blir vi hela.

Efter en session fortsätter helandet mot det syfte du valt. Man kan uppleva många starka känslor, ett inre lugn, sova bättre, synkrona händelser runt omkring en m m. En del personer kan känna ett behov av att bearbeta det som händer i samtal. Jag rekommenderar då att man bokar vägledning där man får möjlighet att få nya verktyg allteftersom.

I en helande session kan man plocka undan de hinder som finns i vägen för att man med lätthet ska kunna göra det man är här för samt återfå den kraft som ev är förlorad. Många människor har skrivit kontrakt med universum som behöver upplösas för det ska fungera i livet. Man har någon gång i något liv valt att inte gå in i en kraft igen som den gången inte gick bra. Det har fyllt sin funktion som försvar under en lång tid men det rämnar nu när själen börjar pocka på att få göra det den är här för.

Jag får ofta övningar och råd från andevärlden som du kan jobba vidare med på egen hand efter en session. Före en session kan det vara bra att titta på sina drömmar och gärna måla förutsättningslöst då vi i både drömmar och kreativitet arbetar från det undermedvetna. Själen vet men det tar ibland ett långt tag och ibland blir det aldrig så att vi förstår med vårt intellekt men universum har en plan för dig, alltid!

Sessionen går till så att jag kallar in mina andehjälpare, heliga berg och heliga platser, kraftdjur, träd och växthjälpare och öppnar ett sacred space där jag har tillgång till alla mina guider. Vi börjar sen med att prata för att  utröna syftet med healingen. I det samtalet kommer jag att fråga saker för att påbörja uppvaknandet av cellminnen i kroppen som hör ihop med det problemområde som är grundorsaken till den obalans du upplever. 

Jag använder skallran och kristaller för att upplösa blockeringar och hämta åter kraft. Jag kommer sen att gå in i trumresans energi och samtala med mina andehjälpare och vi kan där hämta själsdelar, skriva om själsliga kontrakt och upplösa förbannelser och mörka krafters intrång i systemet samt arbeta med mina gudinnor Isis, Hathor och Sekhmet som jobbar på den nedre triangeln och med beskydd samt andra gudinnor från den nordiska och samiska traditionen framförallt. Jag avslutar med trumman som får stabilisera det helande som skett i en trumsession.

Om du varit på distans  kommer jag  skriva ner det jag får till mig och skicka ett mail med beskrivning av healingsessionen och ev hemläxor med förslag på vad man kan fortsätta jobba med för att hålla sin balans i tillvaron.

11/2 - 2 timmar 1500 kr Mars månad 1200 kr 

Onlinebokning här 

https://solklarhalsainorr.kaddio.com/booking/cal/online-schamansk-healing

Skapa din hemsida gratis!