Jyotish - Vedisk astrologi

Vedisk astrologi kalla också Jyotish – läran om ljuset och kommer från den Vediska traditionen.  Jag studerar denna filosofi nu och kommer så småningom att kunna göra konsultationer. Från juni 2024 kommer jag att ha kurser i Vedic Art , Rymd och Jyotish till att börja med. 

Planeterna som de stod när du föddes visar dina möjligheter och utmaningar i livet och vilken del av ditt liv där det är stor aktivitet just nu. Att förstå sig själv lite bättre ger acceptans vilket stärker självkänslan och ger mening. 

Den Vediska astrologin utgår ifrån planeternas faktiska positioner i jämförelse med stjärntecknen som är grunden i den Västerländska där man  utgår  från dagjämningarna, alltså tiden. Vid vårdagjämningen går solen in i Väduren enligt det västerländska systemet, men tittar du upp på himlen och ser vart Solen är så är den fortfarande kvar i Fiskarnas tecken. 

I den Västerländska sk vanliga astroloigin har man inte tagit hänsyn till den förskjutning som finns i jordens rörelse och man har tagit bort månens betydelse och ersatt den med bara soltecknet. 

I den Vediska astrologin finns 27 Nakshatror som är månstjärnor där det finns en för dig och din födelsetid som har lika stor betydelse för ditt horoskop som ditt soltecken. 

När man beräknar ett horoskop i den Vediska traditionen förskjuter man 20* bakåt vilket gör att din ascendent och soltecken kan påverkas i jämförelse med den västerländska

Man anser också att ascendentens tecken är det tecken som du är samt att solen, månen, månens nakshatror också har stor betydelse förutom husen och dess härskares position. 

Skapa din hemsida gratis!