Vägledningssamtal

Jag använder runor och vägledningkort för att tillsammans med dig titta på det område i livet du upplever som problematiskt just nu. Jag säger inte åt dig vad du ska göra eller när saker ska hända utan vi tittar på skeenden och använder kortens och runornas vägledning för att se dels vad det handlar om på ett djupare plan och dels vilka möjligheter situationer ger. Du kan också boka vägledande samtal för att jobba med din personliga utveckling.

Kostnad 30 min 450 kr 

Skapa din hemsida gratis!