Schamanska initieringar

Nustas Karpay 

Är Sju riter för att väcka den feminina kraften- Nustas är gudinnor som med sin energi väcker upp den feminina kraften inom oss. Det finns sju lager av feminin kraft vi behöver dra upp och återfå kontakten med. Det får vi med hjälp av dessa gudinnor. Det är Dona Maria  som har gjort iordning dessa riter utifrån att vi levt i obalans länge och det var nu dags. Paqosarna började 2009 ge denna rit vidare och har inte förrän dess känt sig redo. När du fått dessa riter ska du nära dem i 21 dagar så att du sen kan ge dem vidare. Känslor och sår kommer att väckas för att rensas ut. Riterna gör att såren renas på ett mer harmoniskt sätt. När riterna ges i anderna så ges de med stenar och ute i naturen. Du kommer att välja 7 stenar som representerar de sju chakrorna att ha med. 

.Här är Nustas prinsessorna:

Mama Occlo

Dona Mujjia

Mama Simona

Dona Theresa

Maria Sakapana

Huana Huaman Tiklla

Thomasa Huaman Tiklla

Dessa är förbunda med våra chakran och strålar med dess färger.

2 1/2 timme 2500 kr 

Maj och juni  specialpris 2000 kr 


Kausay muju 

Kausay muju är en initieringshealing för att återkoppla oss med  ursprungsenergin i elementen. 

INTI TAITA huvudsolen/fader sol -  ELD 

VENUS TULLUN - JORD

ORION YAWAR- VATTEN och BLOD

MERKURIUS KALLPA - VIND 

Våra chakran ( Nawis)  är fulla av sorg, ilska och frustration. Nawis i huvudet är fullt av projektioner. Mellan varandra, avundsjuka men också om oss själva. Huvudet projicerar mycket på den egna kroppen. Vi tror att vi går i en riktning men kroppen är upp och ner.

Hormonella förändringar i våra kroppar just nu. Kroppen är inte vad den varit. Nu flera virus, kvinnoproblem typ menstruation, många sjukdomar.

Pachamama är svagare pga att 4 mineraler har minskat, därav de hormonella förändringarna i våra kroppar. Det påverkar oss energimässigt och kroppsligt. Vi får inte i oss tillräckligt i maten längre.

Vattnet genomgår förändring pga att glaciärerna smälter vilket ger ett annat vatten. Vattnet är nu under rening. Vatten väsena har gett sig av men de kommer tillbaka när vattnet är renat.

  • När vattnet ändras så får blodet störningar.

  • När Pachamama ändras märker vi det i köttet.

  • När vinden ändras, ändras vår andning.

  • När solen ändras, ändras temperaturen i oss.

Vi behöver återkopplas med elementen.

Om det är jobbigt att vara i stadsmiljö. Jo det kan kräva mer men det handlar om att hitta naturen i dig själv, hitta din inre grotta.

1 1/2 timme 1500 kr 

Maj och juni specialpris 1200 kr 

Rite of the womb

The rite of the womb - för livmoderkraften

Är en ceremoni och healing av livmodern som du får som en workshop där vi går in i det heliga området för att undanröja blockeringar och koppla oss till kraften på det sätt som kvinnorna i djungeln i Peru har gjort för att kliva bortom rädsla och smärta. Den görs med fördel vid nymåne, eller mer korrekt några dagar efter nymånen då månskäran börjar synas igen.

I vår livmoder finns dels generationers smärta lagrad samt våra trauman från det här livet och tidigare liv lagrat. Det finns också ett kollektivt trauma som visar sig tydligt nu där det patriarkala systemets sätt att hantera det feminina och moder jord har gjort att det feminina får bära tyngden av ett samhälle som utarmar moder jord och tar hennes kraft. I den tid vi befinner oss i ses också hur kvinnor blir bärare att icke fungerande organisationer och tappar idet sitt naturliga flöde till moder jord och kreativiteten, att föda nytt.

Kunskapen om denna rit togs ursprungligen med från Amazonas via Marcela Lobos som är gift med Alberto Villoldo.

Riten ges som en workshop där vi går in i vår intention utifrån de mönster och sår vi har med oss. Jag börjar med en healingsession med skallran och vi gör en despacho tillsammans för att hylla moderjord och de kvinnor som gått före oss. 

1 1/2 timme 1500 kr/person 

Maj och juni specialpris 1200 kr 

Är ni fler personer samtidigt blir tiden längre 

Skapa din hemsida gratis!